Bekijk hier

AL ONZE
SERVICES

Algemene voorwaarden

 1.  Al onze overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Deze kunnen steeds zonder voorbericht worden aangepast.
 2.  De koper erkent uitdrukkelijk dat, behoudens andere schriftelijke overeenkomst, alleen onze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.
 3.  Een koopovereenkomst komt tot stand na bevestiging van uw bestelling of kennisgave van de levering.
 4.  Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 5.  In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd.
 6.  Alle prijzen zijn aangegeven in EURO, 21% btw inbegrepen. De prijzen zijn idicatief zonder verbintenis en onder voorbehoud van drukfouten. Zij kunnen op elk moment worden gewijzigd. Raadpleeg onze website www.amosport.be voor de meest actuele prijzen.
 7.  De prijzen zijn vermeld zonder transportkosten. Benelux-leveringen geschieden in de regel evenwel zonder bijkomende kosten (franco). Afwijkingen daarop worden medegedeeld ter gelegenheid van de orderbevestiging. Voor bestellingen buiten Benelux, gelieve ons voorafgaandelijk te raadplegen.
 8.  Voor bestelwaarden onder 150 EURO (btw incl.) rekenen wij wel een toeslag aan van 8 EURO (btw incl. )

Bestellen & levering

 1.  Bestellen kan eenvoudig :* telefonisch : +32 (0)9 328 34 18 * per e-mail : info@amosport.be* via onze site : www.amosport.be* per post : AMO SPORT BVBA, Spelaanstraat 1B, 9620 Zottegem
 2. Indien een goed niet meer leverbaar is behouden wij ons het recht voor om een in kwaliteit en prijs gelijkwaardig product te leveren.
 3. Controleer de zending bij ontvangst dan ook direct op beschadiging en vermeld deze uitdrukkelijk op de leverbn alvorens deze te ondertekenen. Verwittig de transporteur per aangetekend schrijven binnen de 24 uur.
 4. Bestellingen kunnen noch volledig , noch gedeeltelijk worden geannuleerd zonder ons schriftelijk akkoord.
 5. Het transport geschiedt op risico van de koper. Controleer de zending bij ontvangst dan ook direct op beschadiging en vermeld deze uitdrukkelijk op de leveringsbon alvorens deze te ondertekenen. Verwittig de transporteur per aangetekend schrijven binnen de 24 uur.
 6. Wend u voor andere dan transportschade rechtstreeks naar AMO SPORT BVBA en dit binnen de 48 uur.

Betalen

 1.  Voor nieuwe klanten of alle fysische personen worden bestellingen slechts aanvaard mits :* voorafgaandelijke overschrijving of betaling* levering tegen remboursVoor bestaande AMO SPORT klanten geschiedt de betaling van de facturen tegen de overeengekomen voorwaarden.De bankcoördinaten zijn de volgende :AMO SPORT BVBAIBAN : BE94 4285 0740 5114BIC : KREDBEBB
 2.  De geleverde goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling.
 3.  Vanaf de vervaldag zal, zonder ingebrekestelling, op het factuurbedrag een verwijlintrest van 1% per maand worden aangerekend met een minimum bedrag van 50 euro en dit tot op de dag van de effectieve betaling. De incasseringskosten vallen ten laste van de koper.

Retourneren

 1. Elke tekortkoming dient ons binnen de 48uur na ontvangst van de goederen te worden gemeld per aangetekend schrijven. Na het verstrijken van deze termijn zal geen enkele klacht meer aanvaard worden. Over het eventueel terugzenden en de manier waarop beslissen wij geval per geval.
 2. Op de door ons geleverde producten verlenen wij dezelfde garantie als onze toeleveranciers. Elk schadegeval zal door ons geval per geval worden onderzocht waarna de te volgen procedure zal worden medegedeeld. In ieder geval kunnen goederen niet worden teruggestuurd zonder het voorafgaandelijk akkoord van onze firma. Noteer wel dat op werptuigen en polsstokken geen garantie tegen breuk wordt toegekend.

Zoek hier

Probeer "fitnessmat", "halter", "basketbal", "klimrek", …